Zoeken met WWWIRIS

 

Er zijn twee informatiefiles voorhanden: Hulp bij zoeken, een file die bijkomende informatie levert over het zoekproces en zoekstrategieën. Uitleg over de databank geeft achtergrondinformatie over het ontstaan en de inhoud van de databank.

Basisinstellingen

Aan de linkerkant van het scherm bevinden zich een aantal opties die kunnen gebruikt worden om het zoekproces te personaliseren

Taal: je kan kiezen tussen Nederlands en Engels als voertaal

Databank: met deze optie kan je een keuze maken uit de beschikbare bestanden. Momenteel zijn er drie databanken voorhanden: Poëziecentrum, Zuid-Afrikaanse Bibliotheek en Bloemlezingen. De andere collectie-onderdelen volgen in de loop van 2005 en 2006.

top

Keuze van zoekmogelijkheden

Het programma WWWIRIS biedt drie soorten zoekmogelijkheden aan:

het zoekformulier: deze zoekmogelijkheid wordt aangeraden voor iedereen die niet vertrouwd is met commando-gestuurd zoeken en staat standaard ingesteld. Wanneer je voor deze zoekmogelijkheid kiest, krijg je op het scherm twee vensters te zien: het eerste venster is het index-venster en geeft de ingangen weer die men kan gebruiken om een zoekvraag te stellen (titel, auteur, uitgeverij, …). In het rechtervenster moet de zoekterm ingevuld worden. Wanneer je zeker weet dat een bepaalde term in de databank opvraagbaar is, kan je die term rechtstreeks intikken en vervolgens de ZOEK-knop aanklikken. Indien je niet zeker weet of de term in de databank voorkomt of je bent niet zeker over de vorm of de schrijfwijze van de term, dan kan je gebruik maken van de Lijst met indextermen: je tikt het begin van een vb. een auteursnaam in en dan klikt men op de Lijst-knop en krijg je een lijstje met zoektermen die beginnen met de ingetikte beginletters. Je kan een of meerdere termen selecteren, waarna je opnieuw in het zoekscherm terechtkomt. Om de zoekactie te starten klik je op de ZOEK-knop.

Commando-gestuurd zoeken: deze zoekmethode is enkel geschikt voor gebruikers die vertrouwd zijn met het WINISIS en vergt een grondige kennis van de (zoek)taal en structuur van de databank. Deze methode laat het gebruik toe van boleeanse en proximity-operatoren, pre- en suffixen, truncatie. Een lijst van de gebruikte prefixen vind je verderop in dit document

top

Algemene opmerkingen in verband met het zoekproces

A. (zoek)ingangen

Volgende ingangen zijn beschikbaar voor het opzoeken van gegevens via de index (voor ervaren gebruikers die commando-gestuurd willen zoeken, staat tussen haakjes telkens het prefix vermeld):

titel/deeltitel (TI): via deze ingang kan men niet uitsluitend een individuele dichtbundel terugvinden. Er werd immers gekozen voor een diepe ontsluiting en dus laat deze zoekingang ook toe te zoeken naar specifieke dichtcycli of opgenomen dichtbundels in een verzamelbundel

titelwoord (TW): deze ingang gebruik je als je niet de exacte titel kent, maar slecht een of meerdere kernwoorden

auteur (AU): via deze ingang kan je alle ‘auteurs’ van een publicatie terugvinden op voorwaarde dat ze vermeld staan op het titelblad en/of de cover

uitgever (PU): deze ingang laat toe om publicaties te zoeken op basis van de uitgeversnaam, de plaats van uitgave of het jaar van uitgave

reeks (RE): wanneer publicaties uitgegeven zijn binnen een reeks vb. Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, kan je ze via deze ingang terugvinden

genre (GE): wanneer in een publicatie proportioneel veel teksten geschreven zijn in een of meerdere literaire genres vb. sonnet, …is dat als zoekingang opgenomen

trefwoord (DE): wanneer in een publicatie een of meerdere thema’s expliciet aan bod komen, worden die als trefwoord opgenomen. Dit is het geval voor alle thematische bloemlezingen (gebruik de lijst met indextermen om te weten welke trefwoorden opgenomen zijn in de catalogus), maar is ook van toepassing op bepaalde individuele dichtbundels die aan een bepaald thema gewijd zijn.

recordtype : Momenteel zijn er drie collectie-onderdelen in de catalogus opgenomen. De individuele Nederlandstalige dichtbundels, de Zuid-Afrika-collectie en de thematische bloemlezingen. Later volgen ook de andere collectie-onderdelen: tijdschriften, knipselmappen, non-book materiaal, … Op dat ogenblik zal het mogelijk zijn om records ook op type te selecteren

B. alfabetische ordening van auteursnamen

als je de volledige naam van een auteur kent, kan je die op twee manieren invoegen: ‘voornaam’ ‘familienaam’ vb. ‘Hugo Claus’ ofwel ‘familienaam' 'voornaam’ vb. ‘Claus Hugo’. De zoekmachine is partikelneutraal, waardoor samengestelde familienamen zowel volgens het Nederlandse ordeningsprincipe (vb. Bastelaere, Dirk van) als volgens het Belgische ordeningsprincipe (vb. van Bastelaere, Dirk) kunnen terug gevonden worden. Als je enkel de familienaam van de auteur kent, kan je die ook in het zoekscherm invoegen en dan krijg je als zoekresultaat alle auteurs met die familienaam. 

top

Zoekstrategieën

A. zoektermen combineren: als je gebruik maakt van de zoekmethode via het formulier kan je meerdere zoektermen met elkaar combineren. Daartoe druk je in het zoekscherm op de knop ‘extra lijn’. Je krijgt dan een nieuwe lijn met een indexvenster en een venster om de zoekterm in te tikken. De nieuwe zoekterm(en) kan (kunnen) gecombineerd worden met de eerste zoekterm door middel van een ‘combinator’-term. Er zijn drie combinatoren:

OF: hierdoor verruim je de zoekactie vb. ‘Hugo Claus’ OF ‘Paul Claes’ geeft je alle records geschreven door Hugo Claus of door Paul Claes

EN OOK
: hiermee perk je de zoekactie in vb. ‘Hugo Claus’ EN OOK ‘Paul Claes’, zal enkel die records tonen die geschreven zijn door Hugo Claes en Paul Claes samen

EN NIET: bij het gebruik van deze combinator is de volgorde van de termen van groot belang vb. Dirk van Bastelaere EN NIET Erik Spinoy, levert enkel die documenten op die geschreven zijn door Dirk van Bastelaere alleen en niet die die hij samen met Erik Spinoy heeft geschreven

B. truncatie: het is ook mogelijk om in de catalogus te zoeken zonder gebruik te maken van de index. Je tikt dan gewoon het begin van een term in, waarvan je vermoedt dat die (en/of samenstellingen of afleidingen ervan) in de catalogus is opgenomen. Na het laatste karakter tik je het dollar-teken ($) in vb. fees$ zal termen opleveren zoals ‘feest’, maar ook ‘feestelijk’, ‘feesten’, …voor zover die voorkomen in de index. Als je kiest voor commandogestuurd zoeken, biedt truncatie nog heel wat bijkomende mogelijkheden.

top
_______________Laatst geactualiseerd: 25 april 2006